Лабораторне обстеження ціни Тернопіль

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 380
2 Соматотропний гормон 200
3 Загальний аналіз крові 160
3 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 190
4 Загальний аналіз сечі 130
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 110
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 210
7 RW 120
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 320
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 50
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 СНІД експрес-метод 75
4 n Tn 1-тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 13
6 Маркери гепатиту B (HBs, анти-HBs, HBе, анти-HBе, анти-HBс) 190
7 HCV антитіла 100
8 Сифіліс експрес-метод 120
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 90
2 Амілаза 90
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 90
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 230
5 Білок загальний 90
6 Білірубін загальний 90
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 160
8 Гамма—глутаматтрансфераза 90
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 90
10 Креатинфосфокіназа 90
11 Калій 90
12 Кальцій 90
13 Кальцій іонізований 150
14 Креатинін 90
15 Лужна фосфатаза 90
16 Натрій 90
17 Магній 90
18 Сечова кислота 90
19 Сечовина 90
20 Залізо крові сироваткове 90
21 Феритин 220
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 570
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 230
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 110
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 260
26 С—реактивний білок (кількісний) 100
27 Тимолова проба 90
28 Антистрептолізин —0 110
29 Серомукоїди 90
30 Д—димер 180
31 Цинк 320
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 1000
2 Інгаляційна панель 1000
3 Харчова панель №1 1000
4 Харчова панель №2 1000
5 Педіатрична панель 1000
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 450 780
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 200  300
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 210  300
4 Пролактин 200 300
5 Прогестерон 200 300
6 Естрадіол 190 300
7 Тестостерон 200 300
8 Тестостерон вільний 240
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 210 320
10 В—хоріонічний гонадотропін 210
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 200
12 Посткоітальний тест 140
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Андростендіон 300
16 Інгібін В 540
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 210
2 Альфафетопротеїн (AFP) 220
3 РАРР — А 220
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 190
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 350
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
470
7 Prisca I триместру 380
8 Prisca ІI триместру 430
7 Prisca I триместру + Скринінг 1 триместру 670
8 Prisca ІI триместру + Скринінг 2 триместру 560
8 Плацентарний фактор росту 550
9 Антиспермальні антитіла 230
10 Nipt test Base (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
11 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y) 13 500
12 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
13 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
14 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
15 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі) 7 900
16 Плацентарний фактор росту 550
17 Перерахунок Prisca 50
18 Астрая 790

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 340
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 220
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 250
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG 540
5 Фосфоліпіди, антитіла lgM 540
6 Дфагностика антифосфоліпідного синдрому 1 390
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 280
2 Тригліцериди 90
3 Холестерин 90
4 Бета—ліпопротеїди 90
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 50
2 Глюкоза в сироватці крові 120
3 С—пептид 200
4 Глікозильований гемоглобін 200
5 Інсулін 200
6 Індекс НОМА 270
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 210
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 160  250
3 Тироксин (Т4) 160  250
4 Тироксин (Т4) вільний 160  250
5 Трийодтиронін (Т3) 160  250
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 160
7 АТ до ТГ 210
8 Антитіла до пероксидази 200  250
9 Кортизол 270 300
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 220
11 Кальцитонін 340
12 Паратгормон 210
13 АКТГ 220
14 17—ОП—прогестерон 200

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 210
2 Онкомаркер молочної залози (СА — 15-3) 240
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 220
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 200
5 Онкомаркер шлунка 350
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 230
7 НЕ—4 антиген 420
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 600
9 Бета-2-мікроглобулін 260
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 450
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 450
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

 

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 220 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 220 240
3 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 200  240
4 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 200  240
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 200  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 200  240
7 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 200  240
8 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 200  240
9 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 240 240
10 HCV (гепатит С) (ІФА) 200  260
11 Краснуха IgG  (ІФА) 200
11 Краснуха IgM (ІФА) 200
12 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 480
13 Mycoplasma hominis (ПЛР) 220
14 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 220
15 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 220  240
16 Ureaplasma parvum (ПЛР) 220  240
17 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
18 Генітальна система (Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aurens, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus agalactiae, Candida spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Mycoplasma, Ureaplasma) 420

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 210
2 Сироватковий lgА 160
3 Сироватковий lgМ 160
4 Сироватковий lgG 160
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 440
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 420
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 390
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 880
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 440
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 1050
5 HPV високогоонкогенного ризику 12 типів (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (ПЛР): зішкріб 460
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 260
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 260
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 510
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): (якісне визначення) 240
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 260
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 220
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 220
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 260
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 260
15 Cytomegalovirus (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 300
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 220
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 300
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 300
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
21 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 460
24 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 240
25 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 440
26 HPV низькоонкогенного ризику типи 6/11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 260
27 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 460
28 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 220
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 220
30 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 220
31 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 220
32 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 220
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 220
34 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 220
35 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 300
36 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 220
37 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 350
38 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 220
39 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 220
40 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 200
41 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 200
42 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) (якісне визначення) 280
43 HPV високоонкогенного ризику 14 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 45,51, 52, 56, 58,59,66,68 генотип-титр, ПЛР, кількісне визначення (зішкріб), (кількісне визначення ) 460
44 Виявлення ДНК Candida albicans, методом ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 240
45 Виявлення ДНК Ureplasma urealyticum/parvum+Mycoplasma hominis ПЛР зішкріб (сеча, секрет простати, сперма) (кількісне визначення) 380
46 Пакет №153 (ПЛР, ВПР-16 генотипів) 580
47 Пакет №21 (урогенітальний) 550
48 Пакет №41 (імунологічний, урогенітальний) 910
49 ПЛР Генетика Тромбофлібія 1 600
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 260
2 Антитіла до вірусу кору lgM 390
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 280
4 Трансферин 160
5 25—ОН вітамін D 400
6 lgG до гелікобактер пілорі 210
7 lg M до гелікобактер пілорі 210
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 270
2 Антитіла IgG до аскарид 420
3 Антитіла IgG до токсокар 320
4 Антитіла IgG до ехінококів 280
5 Антитіла IgG до трихінел 270
6 Антитіла IgG до опісторхів 240
7 Borellia burgdorferi антитіла IgG 260
8 Borellia burgdorferi антитіла IgM 260

 

 

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
1 Визначення каріотипу пацієнта 1 800 1 800
2 Визначення каріотипу пацієнта 3 000 3 000
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованорго матеріалу) 3 800
4 HLA 5 000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена
ТРБМ)
950
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1 800

 

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність + антибіотикограма 660
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 350
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 350
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 350
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 350
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 350
7 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 350
8 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 350
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
350
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
350
11 IF-genital (генітальний скринінг) 500
Меню