Лабораторне обстеження ціни

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний аналіз крові 100
2 Загальний аналіз сечі 70
3 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 70
4 Визначення групи крові та Rh — фактора 70
5 RW 50
6 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 170
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 40
2 Амілаза 40
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 40
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 70
5 Білок загальний 40
6 Білірубін загальний 40
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 60
8 Гамма—глутаматтрансфераза 40
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 40
10 Креатинфосфокіназа 45
11 Калій 40
12 Кальцій 40
13 Креатинін 40
14 Лужна фосфатаза 40
15 Натрій 40
16 Сечова кислота 40
17 Сечовина 40
18 Залізо крові сироваткове 40
19 Феритин 170
20 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим.пр.) 300
21 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 120
22 Ревматоїдний фактор (кількісний) 50
23 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 220
24 С—реактивний білок (кількісний) 70
25 Тимолова проба 40
26 Антистрептолізин —0 60
27 Серомукоїди 40
28 Д—димер 120
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 550
2 Інгаляційна панель 550
3 Харчова панель №1 550
4 Харчова панель №2 550
5 Педіатрична панель 550
6 1 алерген 30
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 350
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 100  230
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 100  230
4 Пролактин 100 230
5 Прогестерон 100 230
6 Естрадіол 100 230
7 Тестостерон 100 230
8 Тестостерон вільний 130
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 100 230
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 130
12 Посткоітальний тест 80
13 Спермограма 250
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 1400
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 175
2 Альфафетопротеїн (AFP) 165
3 РАРР — А 160
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 130
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 335
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
385
7 Prisca I триместру 320
8 Prisca ІI триместру 385
9 Неінвазивний пренатальний скринінг трисомій 13, 18 та 21 хромосом 14 500

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 225
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 170
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 170
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 250
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 170
2 Тригліцериди 40
3 Холестерин 40
4 Бета—ліпопротеїди 40
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 30
2 Глюкоза в сироватці крові 50
3 С—пептид 120
4 Глікозильований гемоглобін 140
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 170
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 120  240
3 Тироксин (Т4) 120  240
4 Тироксин (Т4) вільний 120  240
5 Трийодтиронін (Т3) 120  240
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 120
7 АТ до ТГ 170
8 Антитіла до пероксидази 120  240
9 Кортизол 100 230
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 170
11 Кальцитонін 230
12 Паратгормон 130
13 АКТГ 235
14 17—ОП—прогестерон 130

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 135
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 135
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 135
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 165
5 РSA (вільн.) 165
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 135
7 НЕ—4 антиген 300
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 450
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 320
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 320
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — Ig 100 200
2 Chlamidia trachomatis — IgA 100 200
3 Cytomegalovirus hominis — IgG 100  200
4 Cytomegalovirus hominis — IgM 100  200
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG 100  200
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ 100  200
7 Toxoplasma gondi, IgG 100  200
8 Toxoplasma gondi, IgM 100  200
9 HBsAg (поверхневий антиген) 100 200
10 HCV (гепатит С) 100  200
11 Ureaplasma lgG 125
12 Ureaplasma lgA 125
13 Mykoplasma lgА 125
14 Mykoplasma lgG 125
15 Краснуха lgG 100  200
16 Краснуха lgM 100  200
17 Генітальна система (в тому числі Mycoplasma, Ureaplasma) 340
18 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 170
2 Сироватковий lgА 120
3 Сироватковий lgМ 120
4 Сироватковий lgG 120
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 230
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 270
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 320
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 460
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 365
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 6900
5 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (ПЛР): зішкріб 250
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб 130
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб 130
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР): зішкріб методом ПЛР 320
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): [якісне визначення ]
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 130
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 130
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 130
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): (кількісне визначення) 130
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): (якісне визначення) 130
15 Cytomegalovirus (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина] 130
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): [сеча, слина, кров] 130
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 130
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 130
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 130
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина] 130
21 Herpes symplex virus 1,2 (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина) 130
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина] 130
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 240
24 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 250
25 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 130
26 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 скрин (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 250
27 HPV низькоонкогенного ризику , типи 6, 11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 130
28 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 500
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 130
30 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 130
31 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 130
32 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 130
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 130
34 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 130
35 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 130
36 Rubella virus (ПЛР): [кров, слина] 130
37 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 130
38 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 130
39 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 320
40 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 130
41 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 130
42 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 135
43 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 135
44 Varicella Zoster virus (ПЛР): [ зішкріб, сеча, слина] 130
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 CНІД 15
4 n Tn 1—тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 80
6 Маркери гепатиту В (HBs. анти—HBs, HBe, анти— HBe,анти—HBc) 190
7 HCV антитіла 100
ІНШІІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу 100
2 25—ОН вітамін D 305
3 lgG до гелікобактер пілорі 110
4 lg M до гелікобактер пілорі 110
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 150
2 Антитіла lgG до аскарид 200
3 Антитіла lgG до токсокар 140
4 Антитіла lgG до ехінококів 140
5 Антитіла lgG до трихінел 130
6 Антитіла lgG до опісторхів 130

© 2017 Клініка Стефана Хміся.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games