Копча Василь Степанович

Лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук

Лікар веде прийом у МЦ на вул. Стадникової, 9

Професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Доктор медичних наук

Лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії

У 1989 р. закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут і отримав диплом лікаря-лікувальника.

До 1992 р. працював лікарем-інфекціоністом в Острозькій ЦРЛ Рівненської області.

З 12.1992 р. до 09.1995 р. навчався в аспірантурі при кафедрі інфекційних хвороб Тернопільського державного медичного інституту. 30.11.1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична оцінка та корекція порушень кровообігу слизової оболонки прямої кишки при гострих кишкових інфекціях з діареєю», а 25.05.2006 р. – докторську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимізація лікування».

З 1995 р. працював асистентом кафедри інфекційних хвороб Тернопільського державного медичного інституту, з 2000 до 2007 р. – доцентом, а з 06.2007 р. – професором кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. 07.2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами.

З 1995 р. є відповідальним секретарем всеукраїнського науково-практичного медичного журналу «Інфекційні хвороби», який видається щоквартально і занесений у список видань, рекомендованих ВАКом України, а також включений до багатьох міжнародних науко-метричних баз.

Член редакційних колегій (рад) 2 медичних журналів.

Є автором і співавтором більше 300 друкованих робіт, у тому числі 4 монографій, 12 підручників, 3 навчальних пб’сібників, 2 атласів інфекційних хвороб, низки методичних рекомендацій. Має 16 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Готує наукові кадри. Основні напрямки наукової роботи: гострі кишкові інфекції – дисбіоз кишечнику, особливості перебігу, діагностики і лікування; принципи раціональної антибіотикотерапії; особливості клініки, діагностики і лікування ТОRСН-інфекцій, ГРЗ, вірусних гепатитів; медична протидія біотероризму.

Меню