Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування по Послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 180
2 Загальний аналіз крові з формулою CITO 300
3 Загальний аналіз сечі 120
4 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 120
5 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
6 Визначення білка у сечі 30
7 Визначення глюкози та кетонових тіл у сечі 30
8 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА 300
9 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА (експрес метод) 250
10 Гомоцистеїн 400
11 Ін’єкція внутрішньом’язова 70
12 Ін’єкція внутрішньовенна 40
13 Біохімічний аналіз крові 850
14 Білок у сечі 70
15 Загальний аналіз сечі CITO  (до 1 год.) 190
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 110
2 Амілаза 100
3 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 110
4 Білкові фракції (заг. білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 210
5 Білок загальний 100
6 Білірубін загальний 100
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 180
8 Гамма—глутаматтрансфераза 100
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 110
10 Креатинфосфокіназа 110
11 Калій 110
12 Кальцій 100
13 Кальцій іонізований 170
14 Креатинін 110
15 Лужна фосфатаза 100
16 Натрій 110
17 Магній 100
18 Сечова кислота 110
19 Сечовина 110
20 Залізо крові сироваткове 100
21 Феритин 240
22 Ревматоїдний фактор (кількісний) 120
23 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 300
24 С—реактивний білок (кількісний) 110
25 Тимолова проба 100
26 Антистрептолізин —0 120
27 Серомукоїди 100
28 Д—димер 190
29 Альбумін 90
30 Ліпаза 120
31 Вітанін В12 (ціанокобаламін) 240
32 Фосфор 90
32 Бікарбонати 120
33 Фолієва кислота 230
34 Цинк 360
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 40
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 470
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 210 340
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 200 340
4 Пролактин 220 340
5 Прогестерон 200 340
6 Естрадіол 200 360
7 Тестостерон 210
8 Тестостерон вільний 250
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 220 340
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 210
12 Посткоітальний тест 250
13 Спермограма 400
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Андростендіон 330
18 Плацентарний лактоген 340
19 Дигідротестостерон 340
20 Індекс вільного тестостерону (СЗГ; Т загальний;Індекс вільного андрогену) 400
19 Макропролактин 460
19 Плацентарний фактор росту 560
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 РАРР — А 220
2 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 200
3 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 300
4 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
415
5 Пренатальний скринінг I триместру вагітності (Астрая) 980
6 Пренатальний скринінг II триместру вагітності (Астрая) 950
7 Prisca I триместру 420
8 Prisca ІI триместру 460
9 Антиспермальні антитіла 260
10 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка) 8 600
11 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 100
12 PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) 11 500
13 PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) 8 600
14 PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY) 8 600
15 PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 100
16 VERACITY, NIPT – максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 8 500
17 VERACITY, NIPT – мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 6 900
18 VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 7 200
19 VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 7 500
20 VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. 8 500
21 Тест толерантності до глюкози 2-разовим забором 260
22 Тест толерантності до глюкози 3-разовим забором 320
23 Гістологія абортивного матеріалу 700
24 Визначення резус фактору плода (RHD)(ПЛР) 5 000
25 Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії csd 550

 

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 360
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 260
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 290
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 580
5 Комплекс №42 “Скринінг на антифосфоліпідний синдром” (кардіоліпін, антитіла IgG; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG; вовчаковий антикоагулянт) | N csd 1 000
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 280
2 Тригліцериди 100
3 Холестерин 100
4 Бета—ліпопротеїди 70
5 Ліпопротеїди високої щільності 100
6 Ліпопротеїди низької щільності 100
7 Пакет №4.5 (Ліпопротеїди фракційно + звіт) (Тригліцериди; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА) 350
8 Пакет №4.5 (Ліпопротеїди фракційно + звіт) (Тригліцериди; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА) 740
9 Пакет 372 Фолатний обмін максі (вітамін B12; Фолієва кислота; Гомоцистеїн; ПЛР(4) Фолатний цикл. MTR (2756 A>G);MTHFR (1298 A>C); MTHFR (677 C>T);MTRR (66 A>G);Фолати (цільна кров);Фолати (гематокрит);Фолати (концентрація в еритроцитах)) 1480
10 Пакет №43 Антифосфоліпідний синдром 1(Фосфоліпіди, антитіла IgG;Фосфоліпіди, антитіла IgM;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) 1390
11 Пакет №191.3 (ПЛР(4).Тромбофілія: Ген F2-протромбін (20210 G>A); Ген F5 (1691G>A);Ген ITGB3-β-інтегрин (1565 T>C); Ген Серпін1, PAI-1 (675 5G>4G)) 1720
12 Пакет №30.1 (Комплексне імунологічне дослідження) (IgЕ загальний; Імуноглобулін A (IgA); Імуноглобулін M (IgМ); Імуноглобулін G (IgG); Комплемент (C3C компонент); Комплемент (С4 компонент); Оцінка субпопуляції лімфоцитів в крові; Функціональна активність імунних клітин/ЦІК) 860
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 55
2 Глюкоза в сироватці крові 110
3 С—пептид 220
4 Глікозильований гемоглобін 220
5 Інсулін 210
6 Фруктозамін 170
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 220
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 180
3 Тироксин (Т4) 180
4 Тироксин (Т4) вільний 180
5 Трийодтиронін (Т3) 180
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 180
7 АТ до ТГ 190
8 АТ до ТТГ 400
9 Антитіла до пероксидази 220
10 Кортизол (слина, сироватка) 310
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 240
12 Кальцитонін 360
13 Паратгормон 220
14 АКТГ 320
15 17—ОП—прогестерон 220
16 Антитіла до тиреоглобуліну 200
17 Інсулін 155

 

ПАНЕЛЬ ПЛР ДІАГНОСТИКИ

 

1 COVID 19 ПЛР 1 200
2 HBV (Вірус гепатиту B) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 880
3 HCV (Вірус гепатиту C) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 800
4 Chlamydia trachomatis (ПЛР) якісне визначення 270
5 Mycoplasma hominis (ПЛР) якісне визначення 240
6 Mycoplasma genitalium (ПЛР) якісне визн. 240
7 ПЛР. Ureaplasma speсies (у/г зішкріб, кількісне) 240
8 ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб, якісне) 220
9 Посів Mycoplasma hominis /Ureaplasma urealyticum (у/г зішкріб з А/Б) 400
10 Trichomonas vaginalis (ПЛР) якісне визн. 240
11 Candida albicans (ПЛР) якісне визн. 260
12 N.gonorrhoeae (ПЛР) якісне визн. 240
13 Cytomegalovirus (ПЛР) якісне визн. 290
14 Cytomegalovirus (ПЛР) кільк. визн. 310
15 Trichomonas vaginalis (ПЛР) якісне визн. 300
16 ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56) 500
17 ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71 720
18 Пакет №20 N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis ПЛР якісне визн. 840
19 Пакет №21 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія)  якісне визн. 620
20 Пакет №22 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада) якісне визн., бакпосів 1140
21 Пакет №23 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, гарднерела) якісне визн., бакпосів 1140
22 Пакет №38 ПЛР Chlamydia, Mycoplasma species, Mycoplasma  hominis, Ureaplasma, Gardnerella, Trichomonas, N.gonorrhoeae Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма 1750
23 Вірус Епштейна – Барр ПЛР 310
24 5016 Фемофлор-16 ПЛР 750
25 5017/3241 Флорценоз ПЛР 500
27 Пакет №38.1 Урогенітальне здоров’я 2: ПЛР (9) у/г зішкріб (Хламідія; Мікоплазма хом.; Мікоплазма геніт.; Уреаплазма спеш.; Гарднарела; Трихомонада; Гонорея; ВПЛ 6; 11; 16;18))+ Бакпосів автоматизований урогенітальний 2200
28 Пакет №41 (Імунологічний урогенітальний) (Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG; Mycoplasma hominis, антитіла IgG; Trichomonas vaginalis, антитіла IgG; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 1020
29 ПЛР. Candida (albicans+krusei+glabrata, у/г зішкріб) ПЛР 300
30 Бактеріальний вагіноз ПЛР(7) (у/г зішкріб, Real-time) (кільк. Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae; в якісному форматі Megasphaera (Type 1), Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Mobiluncus spp.) 1340
31 Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) 300
32 Пакет №23.1 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада, гарднерела), бакпосів на аналізаторі 1 870
33 Пакет №38 ПЛР Chlamydia, Mycoplasma species, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Gardnerella, Trichomonas, N.gonorrhoeae Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма 1 400
34 Пакет №38.1 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, ПЛР. Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма ПЛР. ВПЛ 16, 18 1 780
35 Пакет №41 (Імунологічний урогенітальний) (Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG; Mycoplasma hominis, антитіла IgG; Trichomonas vaginalis, антитіла IgG; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 830
36 Varicella Zoster virus ПЛР 260
37 Gardnerella vaginalis (ПЛР) якісне визн. 240
38 Пакет №187 (Урогенітальне здоров’я: ПЛР, секрет простати) (Бакпосів секрету простати + антибіотикограма; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species; Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae 1 160
39 Пакет №235 (ПЛР. Урогенітальний біоценоз у чоловіків) Enterobacteriaceae, КВМ, ЗБМ, Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae;Staphylococcus spp.; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei;Candida parapsilosis/tropicalis; Chlamydia trachomatis;Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis;Neisseria gonorrhoeae 1 300
40 Пакет №370 (ПЛР. ІПСШ + ВПЛ ВКР 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) ПЛР Chlamydia, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення)) 1280
41 Herpes human virus 6 ПЛР( у/г, сеча, кров, слина) (кільк. визн.) 310
42 Вірус герпесу 1 і 2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 290
43 Вірус герпесу 1/2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 290
44 Флороценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. ПЛР 480
45 Varicella-zoster virus ПЛР. (слина, кров сеча якісне визн.) 290
46 Гепатит В HBsAg ПЛР, якісне визначення Діла 420
47 Гепатит C ПЛР, якісне визначення Діла 440
48 Сифіліс, RW ПЛР, якісне визначення Діла 240
49 Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG (S білок) Abbot USA 500
50 Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР 1 500
51 Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР 800
52 Скринінг ВПЛ 14 типів скринінг (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) – якісне ПЛР 380
53 Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) – кількісне ПЛР 450
54 Фемофлор-16 ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,  Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 1 200
55 Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок,  кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 750
56 Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) 420
57 Пакет №919 «Цервікальний скринінг – 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) – кількісне ПЛР 800
58 Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка 500
59 Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції, Мононуклеоз, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) – кількісн. 260
60 Пакет №194 (ПЛР. CMV/EBV/HHV 6: у/г зішкріб, кількісне визначення) / 3065 (ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (у/г зішкріб, кількісне визначення); ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (у/г зішкріб, кількісне визначення)) 810
61 ПЛР. Генетика. BRCA Пакет №192 () (ПЛР. BRCA 1: 185 del AG;ПЛР. BRCA 1: 4153 del A;ПЛР. BRCA 1: 5382 ins C;ПЛР. BRCA 1: 2080 del A;ПЛР. BRCA 1: 300 T> G;ПЛР. BRCA 1: 3819 del GTAAA;ПЛР. BRCA 1: 3875 del GTCT;ПЛР. BRCA 2: 6174 del T) 1400
62 ВПЛ високого канцерогенного ризику (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типів) кількісне визначення CSD 470
63 Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) 470
64 Комплекс №78 Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) 800
65 Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів csd 800
66 Флороценоз-скрин csd 700

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 220
2 Розширений комплекс Онкомаркерів яєчників (індекс ROMA, Альфафетопротеїн, Лактатдегідрогеназа, інгібін В, ХГЛ) csd 1 600
3 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 240
4 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 240
5 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 220
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 240
7 НЕ—4 антиген 375
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 560
9 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400
10 СD – 138 700
11 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
12 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
13 Капсидний тест 360
14 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 380
15 Гістологічне дослідження ексцизії та конізації 900
16 Гістологічне дослідження (біопсії ендометрію) 750
17 Імунногістохімічна верифікація (р 16, Кі-67) 1 600
18 Гістологія абортивного матеріалу 700
19 Гістологія з вишкрібу цервікального каналу 750
20 Гістологія біопсії шийки матки 750
21 Гістологічне дослідження біопсії шийки матки 700
22 Гістологічне дослідження матеріалу з цервікального каналу 600
23 Гістологічне дослідження матеріалу з порожнини матки 600
24 Гістологічне дослідження поліпектомії цервікального каналу 600
25 Гістологічне дослідження поліпектомії порожнини матки 600
26 Гістологічне дослідження вишкрібу з цервікального каналу + поліпектомія 850
27 Гістологічне дослідження вишкрібу з порожнин матки + поліпектомія 850
28 Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал, ендометрій, за винятком конічних біопсій шийки матки) 1 000
29 Гістологічне дослідження конуса шийки матки (після конізації) 1 250
30 Гістологічне дослідження кондилом (пухлини шкіри) 750
31 Діагностика раку яєчника (Онкомаркер яєчників (СА 125);Онкомаркер HE4;Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %) 650
32 Пакет №7 “Скринінг раку простати (показники)” (ПСА: ПСА вільний, ПСА загальний, Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального) 370

 

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 220
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 220
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА) 270
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 200
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 200
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 200
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 200
8 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 200
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 200
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 280
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 230
13 Краснуха IgG  (ІФА) 200
14 Краснуха IgM (ІФА) 200
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 220
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 220
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 220
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 220
19 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 520
20 Herpes 1/2 (HSV 1/2) авідність антитіл IgG 230
21 Тест антиген до SARS-CoV 500
22 Індекс HOMA (глюкоза(венозна кров)х Інсулін)/22,5) 300

 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

№п/п Найменування послуги Вартість
 1 Аналіз крові на стерильність 700
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 370
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 330
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів + антибіотикограма 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів  + антибіотикограма 380
6 Мікроскопічне дослідження відбитків з зовнішніх статевих органів 120
7 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 380
8 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 370
9 БАК посів сперми 370
10 Мікробіологічне дослідження виділень з носа + антибіотикограма 330
11 Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, уро. матеріал) + АБ (у разі виявлення Streptococcus agalactiae) 370
12 Назоцитограма 160
13 Тест на фетальний фібронектин 350
14 БАК посів+антибіотикограма із мигдалин 370
15 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 370
16 БАК посів виділень з ока+ антибіотикограма 370
17 БАК посів грудного молока + антибіотикограма 370
18 Мікробіологічне дослідження виділень з носа + антибіотикограма 370
19 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха+ антибіотикограма 370
20 Цитологічне дослідження виділень з молочної залози (однієї) 180
21 Мікроскопічне дослідження відбитків з зовнішніх статевих органів 170

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

№п/п Найменування послуги Вартість
 1 Визначення групи крові та Rh — фактора 220
 1 25-гідроксихолекальциферол (25-ОН вітамін D) 420
2 RW 200
3 RW (експрес методом) 150
4 RW вагітних 270
5 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 340
6 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
7 Пробна капацитація 300
8 Ін’єкція внутрішньовенна 70
9 Ін’єкція внутрішньом’язова 40
Меню