Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування по Послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 160
3 Загальний аналіз сечі 100
4 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 100
5 Визначення групи крові та Rh — фактора 180
6 RW 200
7 RW (експрес методом) 150
8 RW вагітних 270
9 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 300
10 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
11 Пробна капацитація 300
12 Ін’єкція 20
13 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
14 Визначення білка у сечі 30
15 Визначення глюкози та кетонових тіл у сечі 30
16 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА 300
17 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА (експрес метод) 250
18 Гомоцистеїн 360
19 Ін’єкція внутрішньом’язова 50
20 Ін’єкція внутрішньовенна 20
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 80
2 Амілаза 80
3 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 80
4 Білкові фракції (заг. білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 210
5 Білок загальний 80
6 Білірубін загальний 80
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 140
8 Гамма—глутаматтрансфераза 80
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 80
10 Креатинфосфокіназа 80
11 Калій 80
12 Кальцій 805
13 Кальцій іонізований 140
14 Креатинін 100
15 Лужна фосфатаза 100
16 Натрій 80
17 Магній 80
18 Сечова кислота 80
19 Сечовина 80
20 Залізо крові сироваткове 80
21 Феритин 200
22 Ревматоїдний фактор (кількісний) 100
23 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 230
24 С—реактивний білок (кількісний) 90
25 Тимолова проба 80
26 Антистрептолізин —0 100
27 Серомукоїди 80
28 Д—димер 170
29 25-гідроксихалекальциферол (25-ОН вітамін D) 345
30 Ліпаза 85
31 Вітанін В12 (ціанокобаламін) 200
32 Фосфор 70
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 40
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 450
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 160 320
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 180 320
4 Пролактин 180 320
5 Прогестерон 170 320
6 Естрадіол 170 340
7 Тестостерон 180
8 Тестостерон вільний 220
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 180 300
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 180
12 Посткоітальний тест 250
13 Спермограма 400
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Андростендіон 280
18 Плацентарний лактоген 310
19 Дигідротестостерон 310
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 РАРР — А 200
2 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 165
3 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 300
4 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
415
5 Пренатальний скринінг I триместру вагітності (Астрая) 980
6 Пренатальний скринінг II триместру вагітності (Астрая) 950
7 Prisca I триместру 380
8 Prisca ІI триместру 430
9 Антиспермальні антитіла 210
10 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка) 8 600
11 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 100
12 PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) 11 500
13 PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) 8 600
14 PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY) 8 600
15 PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 100
16 VERACITY, NIPT — максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 8 500
17 VERACITY, NIPT — мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 6 900
18 VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 7 200
19 VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 7 500
20 VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. 8 500
21 Тест толерантності до глюкози 2-разовим забором 180
22 Тест толерантності до глюкози 3-разовим забором 220
23 Гістологія абортивного матеріалу 700

 

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 340
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 220
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 250
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 540
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 280
2 Тригліцериди 80
3 Холестерин 80
4 Бета—ліпопротеїди 70
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 55
2 Глюкоза в сироватці крові 95
3 С—пептид 180
4 Глікозильований гемоглобін 180
5 Інсулін 180
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 200
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 150
3 Тироксин (Т4) 150
4 Тироксин (Т4) вільний 150
5 Трийодтиронін (Т3) 150
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 150
7 АТ до ТГ 190
8 АТ до ТТГ 350
9 Антитіла до пероксидази 190
10 Кортизол в слині 280
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 200
12 Кальцитонін 320
13 Паратгормон 190
14 АКТГ 320
15 17—ОП—прогестерон 180
16 Антитіла до тиреоглобуліну 200
17 Інсулін 155

 

 

ПАНЕЛЬ ПЛР ДІАГНОСТИКИ

 

 

1 COVID 19 ПЛР 1 200
2 HBV (Вірус гепатиту B) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 850
3 HCV (Вірус гепатиту C) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 800
4 Chlamydia trachomatis (ПЛР) якісне визначення 240
5 Mycoplasma hominis (ПЛР) якісне визначення 200
6 Mycoplasma genitalium (ПЛР) якісне визн. 200
7 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) кільк. визн. 200
8 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) якісне визн. 180
9 Посів Mycoplasma hominis /Ureaplasma urealyticum (у/г зішкріб з А/Б) 360
10 Trichomonas vaginalis (ПЛР) якісне визн. 200
11 Candida albicans (ПЛР) якісне визн. 220
12 N.gonorrhoeae (ПЛР) якісне визн. 200
13 Cytomegalovirus (ПЛР) якісне визн. 260
14 Cytomegalovirus (ПЛР) кільк. визн. 280
15 Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG 500
16 ВПЛ 16, 18, ПЛР кільк. визн. 240
17 ВПЛ 6, 11 ПЛР якісне визн. 240
18 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; ПЛР якісне визн. 440
19 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; ПЛР кільк. визн. 440
20 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 ПЛР якісне визн. 360
21 Пакет №152 (ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) 390
22 Пакет №153 (ПЛР.ВПЛ — 16 генотипів) (ПЛР. ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39,45,51,52,56,58, 59,66,68 (кільк. визн.); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визн.)) 550
23 Вірус Епштейна — Барр ПЛР 280
24 5016 Фемофлор-16 ПЛР 750
25 5017/3241 Флорценоз ПЛР 500
26 Пакет №20 N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis ПЛР якісне визн. 670
27 Пакет №20.1 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення + Флороценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. для жінок) 11 показників 1 150
28 Пакет №20.2 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення + Біоценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. для чоловіків) 11 показників 1 150
29 Пакет №21 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія) якісне визн. 520
30 Пакет №22 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада) якісне визн., бакпосів 920
31 Пакет №23 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, гарднерела) якісне визн., бакпосів 920
32 Пакет №23.1 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада, гарднерела), бакпосів на аналізаторі 1 870
33 Пакет №38 ПЛР Chlamydia, Mycoplasma species, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Gardnerella, Trichomonas, N.gonorrhoeae Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма 1 400
34 Пакет №38.1 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, ПЛР. Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма ПЛР. ВПЛ 16, 18 1 780
35 Пакет №41 (Імунологічний урогенітальний) (Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG; Mycoplasma hominis, антитіла IgG; Trichomonas vaginalis, антитіла IgG; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 830
36 Varicella Zoster virus ПЛР 260
37 Gardnerella vaginalis (ПЛР) якісне визн. 200
38 Пакет №187 (Урогенітальне здоров’я: ПЛР, секрет простати) (Бакпосів секрету простати + антибіотикограма; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species; Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae 1 160
39 Пакет №235 (ПЛР. Урогенітальний біоценоз у чоловіків) Enterobacteriaceae, КВМ, ЗБМ, Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae;Staphylococcus spp.; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei;Candida parapsilosis/tropicalis; Chlamydia trachomatis;Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis;Neisseria gonorrhoeae 1 300
40 Пакет №370 (ПЛР. ІПСШ + ВПЛ ВКР 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) ПЛР Chlamydia, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення)) 960
41 Herpes human virus 6 ПЛР( у/г, сеча, кров, слина) (кільк. визн.) 280
42 Вірус герпесу 1 і 2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 260
43 Вірус герпесу 1/2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 260
44 Флороценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. ПЛР 480
45 Varicella-zoster virus ПЛР. (слина, кров сеча якісне визн.) 260
46 Гепатит В HBsAg ПЛР, якісне визначення 400
47 Гепатит C ПЛР, якісне визначення 400
48 Сифіліс, RW ПЛР, якісне визначення 230
49 Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG (S білок) Abbot USA 500
50 Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР 1 500
51 Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР 800
52 Скринінг ВПЛ 14 типів скринінг (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) — якісне ПЛР 380
53 Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) — кількісне ПЛР 450
54 Фемофлор-16 ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,  Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 1 200
55 Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок,  кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 750
56 Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) 420
57 Пакет №919 «Цервікальний скринінг — 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) — кількісне ПЛР 800
58 Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка 500
59 Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції, Мононуклеоз, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) — кількісн. 260
60 Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) 280

 

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 190
2 Онкомаркер молочної залози (СА — 15-3) 220
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 200
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 180
5 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 210
6 НЕ—4 антиген 375
7 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 560
8 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 380
9 СD – 138 700
10 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
11 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
12 Капсидний тест 360
13 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 380
14 Гістологічне дослідження ексцизії та конізації 900
15 Гістологічне дослідження (біопсії ендометрію) 750
16 Імунногістохімічна верифікація (р 16, Кі-67) 1 600
17 Гістологія абортивного матеріалу 700
18 Гістологія з вишкрібу цервікального каналу 750
19 Гістологія біопсії шийки матки 750

 

 

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 200
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА) 200
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 180
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 180
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 180
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 180
8 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 180
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 180
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 280
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 230
13 Краснуха IgG  (ІФА) 180
14 Краснуха IgM (ІФА) 180
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 200
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 200
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 200
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 200
19 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 460
20 Herpes 1/2 (HSV 1/2) авідність антитіл IgG 230
21 Тест антиген до SARS-CoV 2 450

 

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

 

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість
 1 Аналіз крові на стерильність 310
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 330
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 330
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів + антибіотикограма 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів  + антибіотикограма 380
6 Мікроскопічне дослідження відбитків з зовнішніх статевих органів 120
7 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 380
8 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 290
9 БАК посів сперми 290
10 Мікробіологічне дослідження виділень з носа + антибіотикограма 330
11 Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, уро. матеріал) + АБ (у разі виявлення Streptococcus agalactiae) 370
12 Назоцитограма 160
13 Тест на фетальний фібронектин 350
14 БАК посів+антибіотикограма із мигдалин 350
Меню