Лабораторне обстеження ціни Тернопіль

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 400
2 Соматотропний гормон 210
3 Загальний аналіз крові 170
3 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 200
4 Загальний аналіз сечі 140
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 120
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 220
7 RW 120
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 340
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 40
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 50
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 СНІД експрес-метод 75
4 n Tn 1-тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 13
6 Маркери гепатиту B (HBs, анти-HBs, HBе, анти-HBе, анти-HBс) 190
7 HCV антитіла 100
8 Сифіліс експрес-метод 120
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 110
2 Амілаза 110
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 110
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 230
5 Білок загальний 100
6 Білірубін загальний 100
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 180
8 Гамма—глутаматтрансфераза 100
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 110
10 Креатинфосфокіназа 110
11 Калій 110
12 Кальцій 100
13 Кальцій іонізований 170
14 Креатинін 110
15 Лужна фосфатаза 110
16 Натрій 100
17 Магній 100
18 Сечова кислота 110
19 Сечовина 110
20 Залізо крові сироваткове 110
21 Феритин 240
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 620
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 280
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 120
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 300
26 С—реактивний білок (кількісний) 110
27 Тимолова проба 100
28 Антистрептолізин —0 120
29 Серомукоїди 100
30 Д—димер 190
31 Цинк 360
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 1000
2 Інгаляційна панель 1000
3 Харчова панель №1 1000
4 Харчова панель №2 1000
5 Педіатрична панель 1000
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 470 800
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 210  320
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 220  320
4 Пролактин 220 320
5 Прогестерон 210 320
6 Естрадіол 200 320
7 Тестостерон 210 320
8 Тестостерон вільний 250
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 220 330
10 В—хоріонічний гонадотропін 220
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 210
12 Посткоітальний тест 180
13 Спермограма 420
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Андростендіон 350
16 Інгібін В 550
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 220
2 Альфафетопротеїн (AFP) 220
3 РАРР — А 220
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 190
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 400
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
550
7 Prisca I триместру 380
8 Prisca ІI триместру 430
7 Prisca I триместру + Скринінг 1 триместру 820
8 Prisca ІI триместру + Скринінг 2 триместру 590
8 Плацентарний фактор росту 550
9 Антиспермальні антитіла 230
10 Nipt test Base (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
11 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y) 13 500
12 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
13 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
14 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
15 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі) 7 900
16 Плацентарний фактор росту 550
17 Перерахунок Prisca 50
18 Астрая 790

 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 360
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 260
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 290
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG 290
5 Фосфоліпіди, антитіла lgM 290
6 Дфагностика антифосфоліпідного синдрому 1 490
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 350
2 Тригліцериди 100
3 Холестерин 100
4 Бета—ліпопротеїди 100
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 50
2 Глюкоза в сироватці крові 130
3 С—пептид 220
4 Глікозильований гемоглобін 220
5 Інсулін 210
6 Індекс НОМА 300
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 220
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 180  280
3 Тироксин (Т4) 180  280
4 Тироксин (Т4) вільний 180  280
5 Трийодтиронін (Т3) 180  280
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 180
7 АТ до ТГ 220
8 Антитіла до пероксидази 220  280
9 Кортизол 280 320
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 240
11 Кальцитонін 360
12 Паратгормон 220
13 АКТГ 330
14 17—ОП—прогестерон 210

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 220
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 240
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 240
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 220
5 Онкомаркер шлунка 360
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 240
7 НЕ—4 антиген 440
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 650
9 Бета-2-мікроглобулін 290
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 450
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 450
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

 

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 230 260
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 230 260
3 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 230  260
4 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 230  260
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 230  260
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 210  260
7 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 210  260
8 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 210  260
9 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 260 300
10 HCV (гепатит С) (ІФА) 220  280
11 Краснуха IgG  (ІФА) 210
11 Краснуха IgM (ІФА) 210
12 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 520
13 Mycoplasma hominis (ПЛР) 230
14 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 230
15 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 230  250
16 Ureaplasma parvum (ПЛР) 230  250
17 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
18 Генітальна система (Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aurens, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus agalactiae, Candida spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Mycoplasma, Ureaplasma) 420

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 210
2 Сироватковий lgА 180
3 Сироватковий lgМ 180
4 Сироватковий lgG 180
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 460
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 420
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 550
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 880
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 500
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 1160
5 HPV високогоонкогенного ризику 12 типів (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (ПЛР): зішкріб 480
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 280
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 280
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР), Mycoplasma: зішкріб (якісне визначення) 840
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): (якісне визначення) 260
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 280
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 240
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 240
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 270
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 270
15 Cytomegalovirus (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 290
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 310
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 240
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 320
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 320
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 300
21 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 300
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 300
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 510
24 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 280
25 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 490
26 HPV низькоонкогенного ризику типи 6/11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 280
27 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 670
28 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 240
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 240
30 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 240
31 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 240
32 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 240
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 240
34 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 220
35 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 300
36 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 240
37 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 400
38 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 230
39 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 230
40 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 220
41 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 220
42 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) (якісне визначення) 290
43 HPV високоонкогенного ризику 14 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 45,51, 52, 56, 58,59,66,68 генотип-титр, ПЛР, кількісне визначення (зішкріб), (кількісне визначення ) 490
44 Виявлення ДНК Candida albicans, методом ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 260
45 Виявлення ДНК Ureplasma urealyticum/parvum+Mycoplasma hominis ПЛР зішкріб (сеча, секрет простати, сперма) (кількісне визначення) 400
46 Пакет №153 (ПЛР, ВПР-16 генотипів) 670
47 Пакет №21 (урогенітальний) 620
48 Пакет №41 (імунологічний, урогенітальний) 1020
49 ПЛР Генетика Тромбофлібія 1 900
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 270
2 Антитіла до вірусу кору lgM 390
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 300
4 Трансферин 180
5 25—ОН вітамін D 420
6 lgG до гелікобактер пілорі 220
7 lg M до гелікобактер пілорі 210
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 290
2 Антитіла IgG до аскарид 440
3 Антитіла IgG до токсокар 340
4 Антитіла IgG до ехінококів 290
5 Антитіла IgG до трихінел 290
6 Антитіла IgG до опісторхів 260
7 Borellia burgdorferi антитіла IgG 280
8 Borellia burgdorferi антитіла IgM 280

 

 

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
1 Визначення каріотипу пацієнта 1 800 2 000
2 Визначення каріотипу пацієнта 3 500 3 900
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованорго матеріалу) 4 200
4 HLA 5 000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена
ТРБМ)
950
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1 800

 

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність + антибіотикограма 700
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 370
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 370
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 370
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 370
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 370
7 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 370
8 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 370
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
370
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
370
11 IF-genital (генітальний скринінг) 500
Меню