Лабораторне обстеження ціни Львів – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38 (0352) 43 12 07

  • +38 (067) 580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38 (0352) 40 42 00

  • +38 (097) 740 4 200

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 (032) 243 00 43

  • +38 (067) 350 6 100

Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Соматотропний гормон 130
3 Загальний аналіз крові 125
4 Загальний аналіз сечі 95
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 80
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 100
7 RW 140
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 220
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 20
12 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 1 400.00
13 Визначення білка у сечі 30
14 Визначення глюкози та кетонових тіл у сечі 30
15 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА 100
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 65
2 Амілаза 65
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 65
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 170
5 Білок загальний 65
6 Білірубін загальний 65
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 110
8 Гамма—глутаматтрансфераза 65
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 65
10 Креатинфосфокіназа 65
11 Калій 65
12 Кальцій 65
13 Кальцій іонізований 90
14 Креатинін 65
15 Лужна фосфатаза 65
16 Натрій 65
17 Магній 65
18 Сечова кислота 65
19 Сечовина 65
20 Залізо крові сироваткове 65
21 Феритин 165
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 340
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 155
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 75
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 340
26 С—реактивний білок (кількісний) 75
27 Тимолова проба 65
28 Антистрептолізин —0 65
29 Серомукоїди 65
30 Д—димер 140
31 25-гідроксихалекальциферол (25-ОН вітамін D) 345
32 Ліпаза 85
33 Вітанін В12 (ціанокобаламін) 165
34 Фосфор 55
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 400 750
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140 240
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 140 240
4 Пролактин 140 240
5 Прогестерон 140 240
6 Естрадіол 130 240
7 Тестостерон 140 240
8 Тестостерон вільний 175
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 135 240
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 140
12 Посткоітальний тест 100
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 1 400
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Антиспермальні антитіла 170
16 Андростендіон 280
16 Плацентарний лактоген 225
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 175
2 Альфафетопротеїн (AFP) 175
3 РАРР — А 175
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 155
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 295
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
410
7 Prisca I триместру 310
8 Prisca ІI триместру 380
9 Посткоїтальний тест 100
10 Антиспермальні антитіла 170

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 220
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 170
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 170
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 320
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 200
2 Тригліцериди 50
3 Холестерин 50
4 Бета—ліпопротеїди 50
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 40
2 Глюкоза в сироватці крові 80
3 С—пептид 140
4 Глікозильований гемоглобін 150
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 170
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 125
3 Тироксин (Т4) 125
4 Тироксин (Т4) вільний 125
5 Трийодтиронін (Т3) 125
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 125
7 АТ до ТГ 170
8 АТ до ТТГ 275
9 Антитіла до пероксидази 130
10 Кортизол 190
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 170
12 Кальцитонін 250
13 Паратгормон 130
14 АКТГ 235
15 17—ОП—прогестерон 135
16 Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров)х Інсулін)/22,5) 165
17 Інсулін 125

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 150
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 170
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 170
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 1400
5 РSA (вільн.) 130
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 160
7 НЕ—4 антиген 350
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 440
9 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 2680
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 320
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 320
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 150 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 150 240
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА) 150 240
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 140  240
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 150  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 150  240
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 140  240
8 Herpes 1/2 (HSP 1/2) авідність антитіл IgG (ІФА) 200
9 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 150  240
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 150  240
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 200 240
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 190  240
13 Краснуха IgG  (ІФА) 150
14 Краснуха IgM (ІФА) 150
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 150
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 140
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 140  240
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 140  240
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 155
2 Сироватковий lgА 100
3 Сироватковий lgМ 100
4 Сироватковий lgG 100
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 250
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 300
7 Вовчаковий антикоагулянт (скринінговий тест) 200
8 Д-димер 140
9 Антинуклеарні антитіла (ANA) (скринінговий тест) 225
10 Фофсоліпіди, антитіла lgG/lgМ 290
11 Гомоцистеїн 350
12 Кардіоліпіни lgG 150
13 Кардіоліпіни lgМ 150
14 Виявлення носіїв HLA-B27-антигену (ПЛР) (якісне визначення) 535
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 290
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 580
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 330
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 680
5 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (ПЛР-якісне визначення): скрин, зішкріб 300
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, (ПЛР-кількісне визначення): скрин-титр, зішкріб 265
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 (ПЛР-якісне визначення): генотип, зішкріб 265
8 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ПЛР-кількісне визначення): генотип-титр, зішкріб 275
9 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ПЛР-кількісне визначення): генотип-титр, зішкріб 135
10 HPV високого онкогенного ризику (ОР), типи 6, 11 (ПЛР-якісне визначення): зішкріб 130
11 T. vaginalis, N. gonorrehoeae, C. trachomatis (ПЛР): зішкріб 330
12 Candida albicans (ПЛР): [зішкріб, сеча] 160
13 Chlamydia trachomatis (ПЛР): [зішкріб, сеча] 160
14 Cytomegalovirus (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина] 160
15 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 160
16 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 160
17 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 160
18 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 160
19 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 160
20 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 150
21 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 150
22 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб 150
23 Mycoplasma genitalium (ПЛР): [зішкріб, сеча] 160
24 Mycoplasma hominis (ПЛР): [зішкріб, сеча] 160
25 N.gonorrhoeae (ПЛР): зішкріб 160
26 Rubella virus (ПЛР): (кров, слина) 160
27 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 160
28 Trichomonas vaginalis (ПЛР): (зішкріб, сеча) 160
29 Ureaplasma parvum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
30 Ureaplasma urealyticum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
31 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
32 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) 135
ІНШІІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 160
2 Антитіла до вірусу кору lgM 290
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 250
4 Діагностика анемії 515
5 Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу 120
6 25—ОН вітамін D 330
7 lgG до гелікобактер пілорі 150
8 lg M до гелікобактер пілорі 150
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 160
2 Антитіла lgG до аскарид 230
3 Антитіла lgG до токсокар 155
4 Антитіла lgG до ехінококів 155
5 Антитіла lgG до трихінел 145
6 Антитіла lgG до опісторхів 145

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

 

 1 Визначення каріотипу пацієнта  1 600
2 Визначення каріотипу подружньої пари 2 500
3 HLA 3 700

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність  290
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 290
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 290
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 380
6 Мікроскопія мазка з уретри + антибіотикограма 290
7 БАК посів грудного молока + антибіотикограма 255
8 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 365
9 БАК посів сперми + антибіотикограма 255
10 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 290
11 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 290
12 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 290
13 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
290
14 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
290

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games