Лабораторне обстеження ціни Львів – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38 (0352) 43 12 07

  • +38 (067) 580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38 (0352) 40 42 00

  • +38 (097) 740 4 200

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 (032) 243 00 43

  • +38 (067) 350 6 100

Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 160
3 Загальний аналіз сечі 95
4 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 85
5 Визначення групи крові та Rh — фактора 180
6 RW 200
7 RW (експрес методом) 150
8 RW вагітних 270
9 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 280
10 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
11 Пробна капацитація 300
12 Ін’єкція 20
13 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
14 Визначення білка у сечі 30
15 Визначення глюкози та кетонових тіл у сечі 30
16 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА 250
17 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА (експрес метод) 150
18 Гомоцистеїн 350
19 Ін’єкція внутрішньом’язова 50
20 Ін’єкція внутрішньовенна 20
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 65
2 Амілаза 65
3 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 65
4 Білкові фракції (заг. білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 170
5 Білок загальний 65
6 Білірубін загальний 65
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 110
8 Гамма—глутаматтрансфераза 65
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 55
10 Креатинфосфокіназа 65
11 Калій 65
12 Кальцій 65
13 Кальцій іонізований 115
14 Креатинін 65
15 Лужна фосфатаза 65
16 Натрій 65
17 Магній 65
18 Сечова кислота 65
19 Сечовина 65
20 Залізо крові сироваткове 65
21 Феритин 175
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 340
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 155
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 85
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 215
26 С—реактивний білок (кількісний) 80
27 Тимолова проба 65
28 Антистрептолізин —0 75
29 Серомукоїди 65
30 Д—димер 155
31 25-гідроксихалекальциферол (25-ОН вітамін D) 345
32 Ліпаза 85
33 Вітанін В12 (ціанокобаламін) 175
34 Фосфор 55
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 40
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 400
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 160 320
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 160 320
4 Пролактин 160 320
5 Прогестерон 160 320
6 Естрадіол 150
7 Тестостерон 175
8 Тестостерон вільний 160
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 180 300
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 160
12 Посткоітальний тест 250
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Антиспермальні антитіла 170
16 Андростендіон 280
16 Плацентарний лактоген 280
17 Дигідротестостерон 275
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 РАРР — А 190
2 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 165
3 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 300
4 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
415
5 Prisca I триместру 330
6 Prisca ІI триместру 380
7 Посткоїтальний тест 100
8 Антиспермальні антитіла 185
9 Nipt test Base (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
10 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У) 13 500
11 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
12 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
13 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
14 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13, 18, 21 хромосомі) 7 900
15 Тест толерантності до глюкози 2-разовим забором 180
16 Тест толерантності до глюкози 3-разовим забором 220

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 295
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 195
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 225
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 335
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 260
2 Тригліцериди 70
3 Холестерин 70
4 Бета—ліпопротеїди 70
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 55
2 Глюкоза в сироватці крові 95
3 С—пептид 165
4 Глікозильований гемоглобін 155
5 Інсулін 155
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 175
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 145
3 Тироксин (Т4) 145
4 Тироксин (Т4) вільний 145
5 Трийодтиронін (Т3) 145
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 135
7 АТ до ТГ 175
8 АТ до ТТГ 300
9 Антитіла до пероксидази 175
10 Кортизол в слині 220
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 175
12 Кальцитонін 285
13 Паратгормон 175
14 АКТГ 235
15 17—ОП—прогестерон 165
16 Антитіла до тиреоглобуліну 175
17 Інсулін 155

ПАНЕЛЬ ПЛР ДІАГНОСТИКИ

 

1 COVID 19 ПЛР 1 900
2 HBV (Вірус гепатиту B) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 850
3 HCV (Вірус гепатиту C) методом ПЛР: кров, кільк. визн. 800
4 Chlamydia trachomatis (ПЛР) якісне визначення 240
5 Mycoplasma hominis (ПЛР) якісне визначення 200
6 Mycoplasma genitalium (ПЛР) якісне визн. 200
7 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) кільк. визн. 200
8 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) якісне визн. 180
9 Посів Mycoplasma hominis /Ureaplasma urealyticum (у/г зішкріб з А/Б) 360
10 Trichomonas vaginalis (ПЛР) якісне визн. 180
11 Candida albicans (ПЛР) якісне визн. 200
12 N.gonorrhoeae (ПЛР) якісне визн. 180
13 Cytomegalovirus (ПЛР) якісне визн. 240
14 Cytomegalovirus (ПЛР) кільк. визн. 280
15 Toxoplasma gondii (ПЛР) якісне визн. 280
16 ВПЛ 16, 18, ПЛР кільк. визн. 220
17 ВПЛ 6, 11 ПЛР якісне визн. 220
18 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; ПЛР якісне визн. 420
19 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; ПЛР кільк. визн. 420
20 ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 ПЛР якісне визн. 340
21 Пакет №152 (ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) 350
22 Пакет №153 (ПЛР.ВПЛ – 16 генотипів) (ПЛР. ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39,45,51,52,56,58, 59,66,68 (кільк. визн.); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визн.)) 500
23 Вірус Епштейна – Барр ПЛР 280
24 Пакет 188 Флороценоз 15 показників 750
25 Пакет 189 Флороценоз з ІПСШ 19 показників 950
26 Пакет №20 N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis ПЛР якісне визн. 620
27 Пакет №20.1 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення + Флороценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. для жінок) 11 показників 1 000
28 Пакет №20.2 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення + Біоценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. для чоловіків) 11 показників 1 000
29 Пакет №21 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія) якісне визн. 490
30 Пакет №22 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада) якісне визн., бакпосів 860
31 Пакет №23 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, гарднерела) якісне визн., бакпосів 860
32 Пакет №23.1 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада, гарднерела), бакпосів на аналізаторі 1 770
33 Пакет №38 ПЛР Chlamydia, Mycoplasma species, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Gardnerella, Trichomonas, N.gonorrhoeae Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма 1 280
34 Пакет №38.1 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, ПЛР. Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма ПЛР. ВПЛ 16, 18 1 640
35 Пакет №41 (Імунологічний урогенітальний) (Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG; Mycoplasma hominis, антитіла IgG; Trichomonas vaginalis, антитіла IgG; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 750
36 Varicella Zoster virus ПЛР 240
37 Gardnerella vaginalis (ПЛР) якісне визн. 180
38 Пакет №187 (Урогенітальне здоров’я: ПЛР, секрет простати) (Бакпосів секрету простати + антибіотикограма; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species; Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae 1 160
39 Пакет №235 (ПЛР. Урогенітальний біоценоз у чоловіків) Enterobacteriaceae, КВМ, ЗБМ, Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae;Staphylococcus spp.; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei;Candida parapsilosis/tropicalis; Chlamydia trachomatis;Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis;Neisseria gonorrhoeae 1 300
40 Пакет №370 (ПЛР. ІПСШ + ВПЛ ВКР 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) ПЛР Chlamydia, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення)) 960
41 Herpes human virus 6 ПЛР( у/г, сеча, кров, слина) (кільк. визн.) 280
42 Вірус герпесу 1 і 2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 240
43 Вірус герпесу 1/2 типів ПЛР (у/г зішкріб, якісне визначення) 240
44 Флороценоз/Mycoplasma_Ureaplasma spp. ПЛР 480
45 Varicella-zoster virus ПЛР. (слина, кров сеча якісне визн.) 240

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 180
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 200
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 180
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 155
5 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 195
6 НЕ—4 антиген 375
7 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 475
8 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 345
9 СD – 138 600
10 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
11 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
12 Капсидний тест 360
13 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 380
14 Гістологічне дослідження ексцизфї та конізації 700
15 Гістологічне дослідження (біопсії ендометрію) 620
16 Імунногістохімічна верифікація (р 16, Кі-67) 1050

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 225
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 180
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА) 180
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 155
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 155
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 165
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 165
8 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 160
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 190
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 255
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 230
13 Краснуха IgG  (ІФА) 165
14 Краснуха IgM (ІФА) 165
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 175
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 175
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 180
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 180
19 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 430
20 Herpes 1/2 (HSV 1/2) авідність антитіл IgG 230

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
1 Визначення каріотипу пацієнта 1500 1700
2 Визначення каріотипу подружньої пари 2800 3000
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованого матеріалу) 1800
4 HLA 5000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 900
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1800

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність 310
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 305
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 305
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів + антибіотикограма 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів  + антибіотикограма 380
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 380
7 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 290
8 БАК посів сперми 290
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа + антибіотикограма 315
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха + антибіотикограма 315

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games