Лабораторне обстеження ціни Львів – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38(0352)43 12 07

  • +38(067)580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38(0352)40 42 00

  • +38(097) 7 40 42 00

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 067 350 61 00

  • +38(032) 243 00 43

Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний аналіз крові 100
2 Загальний аналіз сечі 85
3 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 80
4 Визначення групи крові та Rh — фактора 90
5 RW 140
6 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 200
7 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 25
8 Пробна капацитація 300
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 50
2 Амілаза 50
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 50
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 120
5 Білок загальний 50
6 Білірубін загальний 50
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 90
8 Гамма—глутаматтрансфераза 50
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 50
10 Креатинфосфокіназа 50
11 Калій 50
12 Кальцій 50
13 Креатинін 50
14 Лужна фосфатаза 50
15 Натрій 50
16 Сечова кислота 50
17 Сечовина 50
18 Залізо крові сироваткове 50
19 Феритин 150
20 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим.пр.) 280
21 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 120
22 Ревматоїдний фактор (кількісний) 50
23 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 310
24 С—реактивний білок (кількісний) 70
25 Тимолова проба 50
26 Антистрептолізин —0 50
27 Серомукоїди 50
28 25-гідроксихалекальциферол (25-ОН вітамін D) 320
29 Ліпаза 70
30 Вітамін В12 (ціанокобаламін) 140
31 Фосфор 50
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 30
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 350
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 130  240
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 125  240
4 Пролактин 130 240
5 Прогестерон 175 240
6 Естрадіол 125 240
7 Тестостерон 130 240
8 Тестостерон вільний 165
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 135 240
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 135
12 Посткоітальний тест 80
13 Спермограма 300
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 1400
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Антиспермальні антитіла 170
16 Андростендіон 275
16 Плацентарний лактоген 225
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 135
2 Альфафетопротеїн (AFP) 165
3 РАРР — А 175
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 135
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 270
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
360
7 Prisca I триместру 280
8 Prisca ІI триместру 365
9 Неінвазивний пренатальний скринінг трисомій 13, 18 та 21 хромосом 14 500

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 200
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 150
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 150
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 290
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 215
2 Тригліцериди 50
3 Холестерин 50
4 Бета—ліпопротеїди 50
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 30
2 Глюкоза в сироватці крові 60
3 С—пептид 130
4 Глікозильований гемоглобін 150
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 170
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 125
3 Тироксин (Т4) 125
4 Тироксин (Т4) вільний 125
5 Трийодтиронін (Т3) 125
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 125
7 АТ до ТГ 130
8 АТ до ТТГ 275
9 Антитіла до пероксидази 130
10 Кортизол 190
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 170
12 Кальцитонін 250
13 Паратгормон 130
14 АКТГ 235
15 17—ОП—прогестерон 135
16 Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров)х Інсулін)/22,5) 165
17 Інсулін 125

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 145
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 150
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 145
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 130
5 РSA (вільн.) 130
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 145
7 НЕ—4 антиген 330
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 420
9 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 260
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 320
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 320
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 130 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 130 240
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА)
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 130  240
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 130  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 140  240
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 140  240
8 Herpes 1/2 (HSP 1/2) авідність антитіл IgG (ІФА) 200
9 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 135  240
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 135  240
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 200 240
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 190  240
13 Краснуха IgG  (ІФА) 135
14 Краснуха IgM (ІФА) 135
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 140
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 140
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 140  240
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 140  240
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 155
2 Сироватковий lgА 100
3 Сироватковий lgМ 100
4 Сироватковий lgG 100
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 250
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 290
7 Вовчаковий антикоагулянт (скринінговий тест) 200
8 Д-димер 140
9 Антинуклеарні антитіла (ANA) (скринінговий тест) 225
10 Фофсоліпіди, антитіла lgG/lgМ 290
11 Гомоцистеїн 350
12 Кардіоліпіни lgG 135
13 Кардіоліпіни lgМ 135
14 Виявлення носіїв HLA-B27-антигену (ПЛР) (якісне визначення) 535
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 260
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 550
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 320
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 610
5 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (ПЛР-якісне визначення): скрин, зішкріб 265
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, (ПЛР-кількісне визначення): скрин-титр, зішкріб 265
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 (ПЛР-якісне визначення): генотип, зішкріб 265
8 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ПЛР-кількісне визначення): генотип-титр, зішкріб 275
9 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ПЛР-кількісне визначення): генотип-титр, зішкріб 135
10 HPV високого онкогенного ризику (ОР), типи 6, 11 (ПЛР-якісне визначення): зішкріб 130
11 T. vaginalis, N. gonorrehoeae, C. trachomatis (ПЛР): зішкріб 330
12 Candida albicans (ПЛР): [зішкріб, сеча] 135
13 Chlamydia trachomatis (ПЛР): [зішкріб, сеча] 135
14 Cytomegalovirus (ПЛР): [зішкріб, кров, сеча, слина] 135
15 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 135
16 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 135
17 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 135
18 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 135
19 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 135
20 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 140
21 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 140
22 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб 130
23 Mycoplasma genitalium (ПЛР): [зішкріб, сеча] 135
24 Mycoplasma hominis (ПЛР): [зішкріб, сеча] 135
25 N.gonorrhoeae (ПЛР): зішкріб 135
26 Rubella virus (ПЛР): (кров, слина) 135
27 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 135
28 Trichomonas vaginalis (ПЛР): (зішкріб, сеча) 135
29 Ureaplasma parvum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
30 Ureaplasma urealyticum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
31 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (зішкріб, сеча) 140
32 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) 135
ІНШІІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу 120
2 25—ОН вітамін D 320
3 lgG до гелікобактер пілорі 130
4 lg M до гелікобактер пілорі 130
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 160
2 Антитіла lgG до аскарид 230
3 Антитіла lgG до токсокар 155
4 Антитіла lgG до ехінококів 155
5 Антитіла lgG до трихінел 145
6 Антитіла lgG до опісторхів 145

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

 

 1 Визначення каріотипу пацієнта  1 200
2 Визначення каріотипу подружньої пари 2 000
3 HLA 3 700

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність  225
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 270
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 250
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 380
6 Мікроскопія мазка з уретри + антибіотикограма 225
7 БАК посів грудного молока + антибіотикограма 225
8 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 365
9 БАК посів сперми + антибіотикограма 255
10 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 250
11 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 250
12 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 250
13 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
225
14 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
225

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games