Лабораторне обстеження ціни Львів – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38 (0352) 43 12 07

  • +38 (067) 580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38 (0352) 40 42 00

  • +38 (097) 740 4 200

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 (032) 243 00 43

  • +38 (067) 350 6 100

Лабораторне обстеження ціни Львів

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 160
3 Загальний аналіз сечі 95
4 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 80
5 Визначення групи крові та Rh — фактора 180
6 RW 200
7 RW (експрес методом) 150
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 280
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 20
12 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
13 Визначення білка у сечі 30
14 Визначення глюкози та кетонових тіл у сечі 30
15 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА 200
16 Наявність антитіл до ВІЛ, ІФА (експрес метод) 150
17 Гомоцистеїн 350
18 Ін’єкція внутрішньом’язова 20
19 Ін’єкція внутрішньовенна 50
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 65
2 Амілаза 65
3 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 65
4 Білкові фракції (заг. білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 170
5 Білок загальний 65
6 Білірубін загальний 65
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 110
8 Гамма—глутаматтрансфераза 65
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 55
10 Креатинфосфокіназа 65
11 Калій 65
12 Кальцій 65
13 Кальцій іонізований 115
14 Креатинін 65
15 Лужна фосфатаза 65
16 Натрій 65
17 Магній 65
18 Сечова кислота 65
19 Сечовина 65
20 Залізо крові сироваткове 65
21 Феритин 175
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 340
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 155
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 75
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 215
26 С—реактивний білок (кількісний) 80
27 Тимолова проба 65
28 Антистрептолізин —0 75
29 Серомукоїди 65
30 Д—димер 155
31 25-гідроксихалекальциферол (25-ОН вітамін D) 345
32 Ліпаза 85
33 Вітанін В12 (ціанокобаламін) 175
34 Фосфор 55
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 40
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 400
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 160 320
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 160 320
4 Пролактин 160 320
5 Прогестерон 140 300
6 Естрадіол 150
7 Тестостерон 175
8 Тестостерон вільний 160
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 180 300
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 160
12 Посткоітальний тест 100
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
17 Антиспермальні антитіла 170
16 Андростендіон 280
16 Плацентарний лактоген 280
17 Дигідротестостерон 275
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 175
2 Альфафетопротеїн (AFP) 190
3 РАРР — А 190
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 165
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 300
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
415
7 Prisca I триместру 330
8 Prisca ІI триместру 380
9 Посткоїтальний тест 100
10 Антиспермальні антитіла 185
11 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 165
12 Nipt test Base (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
13 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У) 13 500
14 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
15 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
16 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, У, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
17 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі) 7 900

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 295
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 195
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 225
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 335
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 225
2 Тригліцериди 70
3 Холестерин 70
4 Бета—ліпопротеїди 70
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 55
2 Глюкоза в сироватці крові 95
3 С—пептид 165
4 Глікозильований гемоглобін 155
5 Інсулін 155
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 175
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 145
3 Тироксин (Т4) 145
4 Тироксин (Т4) вільний 145
5 Трийодтиронін (Т3) 145
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 135
7 АТ до ТГ 175
8 АТ до ТТГ 300
9 Антитіла до пероксидази 175
10 Кортизол в слині 220
11 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 175
12 Кальцитонін 285
13 Паратгормон 175
14 АКТГ 235
15 17—ОП—прогестерон 165
16 Антитіла до тиреоглобуліну 175
17 Інсулін 155

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 180
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 200
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 180
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 155
5 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 195
6 НЕ—4 антиген 375
7 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 475
8 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 345
9 СD – 138 540
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 380
5 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 950
6 Пейпель біопсія 700
7 Імунногістохімічна верифікація (р 16, Кі-67) 1050

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 225
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 180
3 Chlamidia trachomatis — IgА (ІФА) 180
4 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 155
5 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 155
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 165
7 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 165
8 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 160
10 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 190
11 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 255
12 HCV (гепатит С) (ІФА) 230
13 Краснуха IgG  (ІФА) 165
14 Краснуха IgM (ІФА) 165
15 Mycoplasma hominis (ПЛР) 175
16 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 175
17 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 180
18 Ureaplasma parvum (ПЛР) 180
19 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 430
20 Herpes 1/2 (HSV 1/2) авідність антитіл IgG 230

,

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
Молекулярно-цитогенетичне дослідження
1 Визначення каріотипу пацієнта 1500 1700
2 Визначення каріотипу подружньої пари 2800 3000
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованого матеріалу) 1800
4 HLA 5000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 900
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1800
[/su_table]

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність 310
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 305
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 305
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів + антибіотикограма 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів  + антибіотикограма 380
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 380
7 БАК посів секрету простати + антибіотикограмама 290
8 БАК посів сперми 290
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа + антибіотикограма 315
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха + антибіотикограма 315

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games