Лабораторне обстеження ціни – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38 (0352) 43 12 07

  • +38 (067) 580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38 (0352) 40 42 00

  • +38 (097) 740 4 200

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 (032) 243 00 43

  • +38 (067) 350 6 100

Лабораторне обстеження ціни

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Соматотропний гормон 170
3 Загальний аналіз крові 130
3 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 160
4 Загальний аналіз сечі 100
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 90
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 200
7 RW 120
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 290
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 20
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 СНІД експрес-метод 75
4 n Tn 1-тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 13
6 Маркери гепатиту B (HBs, анти-HBs, HBе, анти-HBе, анти-HBс) 190
7 HCV антитіла 100
8 Сифіліс експрес-метод 120
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 70
2 Амілаза 70
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 70
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 170
5 Білок загальний 70
6 Білірубін загальний 70
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 110
8 Гамма—глутаматтрансфераза 70
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 70
10 Креатинфосфокіназа 70
11 Калій 70
12 Кальцій 70
13 Кальцій іонізований 130
14 Креатинін 70
15 Лужна фосфатаза 70
16 Натрій 70
17 Магній 70
18 Сечова кислота 70
19 Сечовина 70
20 Залізо крові сироваткове 70
21 Феритин 180
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 470
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 190
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 90
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 220
26 С—реактивний білок (кількісний) 80
27 Тимолова проба 70
28 Антистрептолізин —0 80
29 Серомукоїди 70
30 Д—димер 160
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 750
2 Інгаляційна панель 750
3 Харчова панель №1 750
4 Харчова панель №2 750
5 Педіатрична панель 750
6 1 алерген 30
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 430 780
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 170  300
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 170  300
4 Пролактин 170 300
5 Прогестерон 170 300
6 Естрадіол 160 300
7 Тестостерон 170 300
8 Тестостерон вільний 210
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 170 320
10 В—хоріонічний гонадотропін 190
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 170
12 Посткоітальний тест 140
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 180
2 Альфафетопротеїн (AFP) 190
3 РАРР — А 200
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 170
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 320
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
440
7 Prisca I триместру 350
8 Prisca ІI триместру 400
9 Антиспермальні антитіла 190
10 Nipt test Base (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
11 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y) 13 500
12 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
13 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
14 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
15 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі) 7 900

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 300
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 200
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 230
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 350
5 Діагностика антифосфоліпідного синдрому 900
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 225
2 Тригліцериди 70
3 Холестерин 70
4 Бета—ліпопротеїди 70
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 50
2 Глюкоза в сироватці крові 100
3 С—пептид 170
4 Глікозильований гемоглобін 160
5 Інсулін 160
6 Індекс НОМА 230
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 180
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 150  250
3 Тироксин (Т4) 150  250
4 Тироксин (Т4) вільний 150  250
5 Трийодтиронін (Т3) 150  250
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 150
7 АТ до ТГ 180
8 Антитіла до пероксидази 180  250
9 Кортизол 230 250
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 180
11 Кальцитонін 300
12 Паратгормон 180
13 АКТГ 220
14 17—ОП—прогестерон 170

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 190
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 210
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 190
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 160
5 РSA (вільн.) 130
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 200
7 НЕ—4 антиген 390
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 465
9 Бета-2-мікроглобулін 220
10 Онкомаркер шлунка 300
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 320
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 320
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 180 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 180 240
3 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 160  240
4 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 160  240
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 170  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 170  240
7 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 170  240
8 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 190  240
9 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 230 240
10 HCV (гепатит С) (ІФА) 200  260
11 Краснуха IgG  (ІФА) 170
11 Краснуха IgM (ІФА) 170
12 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 460
13 Mycoplasma hominis (ПЛР) 180
14 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 180
15 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 200  240
16 Ureaplasma parvum (ПЛР) 200  240
17 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
18 Генітальна система (Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aurens, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus agalactiae, Candida spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Mycoplasma, Ureaplasma) 420
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 180
2 Сироватковий lgА 125
3 Сироватковий lgМ 125
4 Сироватковий lgG 125
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 250
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 350
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 350
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 750
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 390
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 900
5 HPV високогоонкогенного ризику 12 типів (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (ПЛР): зішкріб 410
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 210
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 210
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 510
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): (якісне визначення) 190
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 180
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 180
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 180
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 150
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 150
15 Cytomegalovirus (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 230
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 270
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 170
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 270
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 270
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 270
21 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 270
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 270
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 410
24 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 210
25 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 410
26 HPV низькоонкогенного ризику , типи 6/11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 210
27 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 410
28 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 180
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 180
30 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 180
31 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 180
32 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 180
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 180
34 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 180
35 Rubella virus (ПЛР): (кров, слина) 270
36 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 270
37 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 180
38 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 350
39 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 180
40 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 180
41 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 195
42 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 195
43 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) (якісне визначення) 230
44 HPV високоонкогенного ризику 14 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 45,51, 52, 56, 58,59,66,68 генотип-титр, ПЛР, кількісне визначення (зішкріб), (кількісне визначення ) 410
45 Виявлення ДНК Candida albicans, методом ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 190
46 Виявлення ДНК Ureplasma urealyticum/parvum+Mycoplasma hominis ПЛР зішкріб (сеча, секрет простати, сперма) (кількісне визначення ) 350
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 210
2 Антитіла до вірусу кору lgM 340
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 250
4 Діагностика анемії 690
5 Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу 120
6 25—ОН вітамін D 380
7 lgG до гелікобактер пілорі 175
8 lg M до гелікобактер пілорі 175
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 210
2 Антитіла IgG до аскарид 350
3 Антитіла IgG до токсокар 255
4 Антитіла IgG до ехінококів 210
5 Антитіла IgG до трихінел 210
6 Антитіла IgG до опісторхів 210
7 Borellia burgdorferi антитіла IgG 215
8 Borellia burgdorferi антитіла IgM 215

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
1 Визначення каріотипу пацієнта 1 600 1 800
2 Визначення каріотипу пацієнта 2 800 3 000
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованорго матеріалу) 1 800
4 HLA 5 000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена
ТРБМ)
950
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1 800

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність + антибіотикограма 310
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 310
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 310
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 420
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 420
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 310
7 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 310
8 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 310
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
310
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
310
11 IF-genital (генітальний скринінг) 500

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games