Лабораторне обстеження ціни – Клініка Стефана Хміля

м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1Б

  • +38 (0352) 43 12 07

  • +38 (067) 580 0 580

м. Тернопіль,вул. Стадникової, 9

  • +38 (0352) 40 42 00

  • +38 (097) 740 4 200

м. Львів,вул. Липова Алея, 13

  • +38 (032) 243 00 43

  • +38 (067) 350 6 100

Лабораторне обстеження ціни

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 350
2 Соматотропний гормон 130
3 Загальний аналіз крові 100
4 Загальний аналіз сечі 85
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 80
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 90
7 RW 120
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 220
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 25
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 20
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 СНІД експрес-метод 75
4 n Tn 1-тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 13
6 Маркери гепатиту B (HBs, анти-HBs, HBе, анти-HBе, анти-HBс) 190
7 HCV антитіла 100
8 Сифіліс експрес-метод 120
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 50
2 Амілаза 50
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 50
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 120
5 Білок загальний 50
6 Білірубін загальний 50
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 90
8 Гамма—глутаматтрансфераза 50
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 50
10 Креатинфосфокіназа 50
11 Калій 50
12 Кальцій 55
13 Кальцій іонізований 90
14 Креатинін 50
15 Лужна фосфатаза 50
16 Натрій 50
17 Магній 50
18 Сечова кислота 50
19 Сечовина 50
20 Залізо крові сироваткове 50
21 Феритин 150
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 280
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 120
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 60
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 170
26 С—реактивний білок (кількісний) 70
27 Тимолова проба 50
28 Антистрептолізин —0 60
29 Серомукоїди 50
30 Д—димер 140
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 700
2 Інгаляційна панель 700
3 Харчова панель №1 700
4 Харчова панель №2 700
5 Педіатрична панель 700
6 1 алерген 30
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 375 750
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140  280
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 140  280
4 Пролактин 140 280
5 Прогестерон 140 280
6 Естрадіол 130 260
7 Тестостерон 140 280
8 Тестостерон вільний 175
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 150 300
10 В—хоріонічний гонадотропін 175
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 140
12 Посткоітальний тест 80
13 Спермограма 300
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 1400
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 140
2 Альфафетопротеїн (AFP) 165
3 РАРР — А 190
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 140
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 280
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
370
7 Prisca I триместру 290
8 Prisca ІI триместру 380
9 Неінвазивний пренатальний скринінг трисомій 13, 18 та 21 хромосом 14 500
10 Антиспермальні антитіла 170

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 220
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 170
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 170
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 320
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 200
2 Тригліцериди 50
3 Холестерин 50
4 Бета—ліпопротеїди 50
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 40
2 Глюкоза в сироватці крові 80
3 С—пептид 140
4 Глікозильований гемоглобін 150
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 170
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 125  240
3 Тироксин (Т4) 125  240
4 Тироксин (Т4) вільний 125  240
5 Трийодтиронін (Т3) 125  240
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 125
7 АТ до ТГ 170
8 Антитіла до пероксидази 145  240
9 Кортизол 180 240
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 170
11 Кальцитонін 250
12 Паратгормон 130
13 АКТГ 235
14 17—ОП—прогестерон 135

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 150
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 170
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 170
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 140
5 РSA (вільн.) 130
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 160
7 НЕ—4 антиген 350
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 440
9 Бета-2-мікроглобулін 150
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 320
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 320
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 150 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 150 240
3 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 150  240
4 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 140  240
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 150  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 150  240
7 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 150  240
8 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 150  240
9 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 200 240
10 HCV (гепатит С) (ІФА) 190  240
11 Краснуха IgG  (ІФА) 150
11 Краснуха IgM (ІФА) 150
12 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 320
13 Mycoplasma hominis (ПЛР) 150
14 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 150
15 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 150  240
16 Ureaplasma parvum (ПЛР) 150  240
17 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
18 Генітальна система (Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aurens, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus agalactiae, Candida spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Mycoplasma, Ureaplasma) 420
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 155
2 Сироватковий lgА 100
3 Сироватковий lgМ 100
4 Сироватковий lgG 100
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 250
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 300
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 290
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 580
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 330
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 680
5 HPV високогоонкогенного ризику 12 типів (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (ПЛР): зішкріб 300
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 150
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 130
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 340
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): (якісне визначення) 135
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 150
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 150
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 1530
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 150
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 150
15 Cytomegalovirus (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 160
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 160
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 160
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 160
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 160
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 150
21 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 150
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 150
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 300
24 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 130
25 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 300
26 HPV низькоонкогенного ризику , типи 6/11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 150
27 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 300
28 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 150
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 150
30 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 130
31 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 130
32 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 150
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 150
34 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 130
35 Rubella virus (ПЛР): (кров, слина) 150
36 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 150
37 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 150
38 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 310
39 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 130
40 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 130
41 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 140
42 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 140
43 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) (якісне визначення) 135
44 HPV високоонкогенного ризику 14 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 45,51, 52, 56, 58,59,66,68 генотип-титр, ПЛР, кількісне визначення (зішкріб), (кількісне визначення ) 300
45 Виявлення ДНК Candida albicans, методом ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 135
46 Виявлення ДНК Ureplasma urealyticum/parvum+Mycoplasma hominis ПЛР зішкріб (сеча, секрет простати, сперма) (кількісне визначення ) 310
47 ВПЛ високоонкогенного ризику 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин-титр (ПЛР) зішкріб, (якісне визначення ) 260
48 ВПЛ високоонкогенного ризику 16/18 геном (ПЛР) зішкріб), (якісне визначення ) 130
49 ВПЛ низькоонкогенного ризику 6/11 геном (ПЛР) зішкріб), (якісне визначення ) 120
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 160
2 Антитіла до вірусу кору lgM 290
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 250
4 Діагностика анемії 515
5 Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу 120
6 25—ОН вітамін D 330
7 lgG до гелікобактер пілорі 150
8 lg M до гелікобактер пілорі 150
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 160
2 Антитіла IgG до аскарид 290
3 Антитіла IgG до токсокар 210
4 Антитіла IgG до ехінококів 160
5 Антитіла IgG до трихінел 160
6 Антитіла IgG до опісторхів 160
7 Borellia burgdorferi антитіла IgG 150
8 Borellia burgdorferi антитіла IgM 150

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

 

 1 Визначення каріотипу пацієнта  1 200
2 Визначення каріотипу подружньої пари 2 000
3 HLA 3 700

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність + антибіотикограма  250
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 250
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 250
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 380
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 380
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 250
7 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 250
8 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 250
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
250
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
250

© 2017 Клініка Стефана Хміля.| Designed and DEVELOPED by wpDEX

Free WordPress Themes, Free Android Games