ЕНДОМЕТРІОЗ і ЕКЗ

Причини виникнення до кінця не відомі. Існує низка теорій походження ендометріозу, але жодна з них не може бути застосована відразу до всіх випадків цього захворювання. Можна лише виділити групу факторів, що сприяють виникненню цього захворювання:

Пізнє менархе
● Тривале використання ВМС
●Гормональний дисбаланс (гіперестрогенемія)
● Велика кількість вагітностей
● Запальні захворювання статевих органів
● Оперативні втручання на органах малого тазу

Багато жінок приходять на прийом до гінеколога з конкретними скаргами: значні болі внизу живота під час менструації, порушенняменструального циклу, «шоколадні» виділення до і після менструації, диспареунія (болі та дискомфорт під час статевого акту). Все це є наслідком довготривалого злукового процесу, причиною якого є — ендометріоз. Частіше зустрічається генітальний ендометріоз — локалізований у внутрішніх і зовнішніх статевих органах. Безпліддя – частий симптом генітального ендометріозу.

Причинами безпліддя при ендометріозі є:

 • Злукові і рубцеві зміни в маткових трубах, що перешкоджають процесу запліднення яйцеклітини сперматозоїдом та транспорту зиготи порожнину матки.
 • Наявність ендометріоїдних вогнищ в самій тканині яєчників, що порушують дозрівання жіночих статевих клітин (яйцеклітин).
 • Розростання ендометріоїдної тканини, що витісняє здорову, на місці якої з’являються кістозні порожнини (ендометріоїдні кісти) чи пухлино подібні утвори (ендометріоми), порушується робота яєчників.
 • Підвищення кількості перитонеальної рідини, в якій збільшується концентрація таких специфічних клітин, як активовані макрофаги, а також простагландинів (які знижують функціональну активність маткових труб, через що запліднена яйцеклітина не досягає порожнини матки), інтерлейкінів та інших субстанцій.
 • Підвищення рівня антитіл і лімфоцитів, зниження рівня молекул, необхідних для з’єднання ембріона і ендометрію. Знижується рівень ферментів в ендометрії, які також беруть участь в імплантації. Таким чином, розвиваються аутоімунні реакції, що перешкоджають імплантації бластоцисти.
 • Порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи—ановуляція, синдром лютеїнізації неовулюючого фолікула, недостатність лютеїнової фази, гіперпролактинемія.

Підвищення кількості перитонеальної рідини, в якій збільшується концентрація таких специфічних клітин, як активовані макрофаги, а також простагландинів (які знижуютьфункціональну активність маткових труб, через що запліднена яйцеклітина не досягає порожнини матки), інтерлейкінів та інших субстанцій.

Підвищення рівня антитіл і лімфоцитів, зниження рівня молекул, необхідних для з’єднання ембріона і ендометрію. Знижується рівень ферментів в ендометрії, які також беруть участь в імплантації. Таким чином, розвиваються аутоімунні реакції, що перешкоджають імплантації бластоцисти.

Порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи— ановуляція, синдром лютеїнізації неовулюючого фолікула, недостатність лютеїнової фази,гіперпролактинемія.

При лікуванні безпліддя, причиною якого є ендометріоз, враховується індивідуальний стан жінки, важкість захворювання та попередня терапія. Для лікаря дуже важливим є збереження резерву яйцеклітин і лікування основного захворювання.

Перш ніж приступити до лікування, лікарі виявляють ступінь розповсюдження ендометріозу. У цьому випадку оцінюється прохідність маткових труб і стан порожнини матки. Це робиться при дослідженні із застосуванням контрастних речовин та проведення діагностичної гістероскопії.

У разі прохідності маткових труб, проводиться терапія, спрямована на відновлення овуляції, функції жовтого тіла.

При легкому та середньому ступені ендометріозу монотерапія прогестинами, даназолом і оральними контрацептивами призводить до придушення ендометріоїдних вогнищ. В даний час найбільш адекватним методом лікування є застосування агоністів гонадотропін-рилізинг гормон (ГТРГ), при якому відбувається “медикаментозна оваректомія”. Першорядне значення для клінічної практики має більш раннє виявлення і визначення термінів оперативного втручання.

Хірургічне лікування з наступною гормонотерапією (ГТРГ) підвищує ефективність лікування на 50%.

Нещодавно було запропоновано «екстрене» проведення процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) у жінок з безпліддям на тлі ендометріозу. Такий підхід може бути пріоритетним після визначення оваріального резерву та стану порожнини матки (з включенням стандартної оцінки чоловічого фактору безпліддя у партнера). Якщо ці параметри не змінені, можна не проводити хірургічного втручання і відразу звернутися до методу ЕКЗ. Такий «прискорений» шлях до ЕКЗ застосовується переважно у жінок старше 38 років або тих, які мають тривале безпліддя.

Технології ДРТ при ендометріозі

Тип використовуваного методу ДРТ залежить від таких факторів, як вік пацієнтки, тривалість безпліддя і попереднє лікування.

Одночасне проведення лапароскопії з модифікованим протоколом ЕКЗ (з антагоністами ГнРГ) може бути корисним у пацієнток з мінімальною і легкою формами ендометріозу.

Традиційні цикли ЕКЗ з агоністами ГнРГ можуть поліпшити показники фертильності у жінок з помірною та важкою формами ендометріозу після лапароскопічного лікування.

В цілому наявність ендометріоми не погіршує результати ЕКЗ, але збільшує ризик інфекції. Ендометріоз може підвищити ризик запального захворювання органів малого тазу після процедури забору ооцитів. Рекомендується більш активна профілактика за допомогою антибіотиків та поліпшення стану мікрофлори піхви.

Ендометріоз є прогресуючим захворюванням, тому кріоконсервація ооцита все більш широко використовується у молодих жінок, яким потрібне збереження фертильності. Створення банку яйцеклітин особливо необхідне у молодих жінок перед серйозними операціями з приводу ендометріозу, які можуть супроводжуватися ускладненнями. При розгляді різних доступних методів від повільного до ультрашвидкого заморожування, вітрифікація дає найкращий результат.

В цілому, хоча успіх ЕКЗ при ендометріозі може бути нижчим у порівнянні з процедурою, що виконується з приводу безпліддя пов’язаного з іншими причинами, наявні на сьогодні дані свідчать про те,  що він нижчий при III/IV стадіях в порівнянні з I/II стадіями захворювання. Тим не менш, успіх ЕКЗ на всіх стадіях ендометріозу досить високий.

Хоча початкові результати показували, що показники запліднення були нижчими у жінок з ендометріозом в порівнянні з пацієнтками з трубним безпліддям і безпліддямнез’ясованого генезу, наступні великі дослідження показали зіставні результати.

Незалежно від стадії ендометріоз не впливає на якість ембріона або результати ДРТ, якщо при цьому застосовується дана процедура

Результати ДРТ залежно від тяжкості захворювання

 • Помірна і важка стадія ендометріозу можуть значно відрізнятися. Певні дефекти фолікулогенезу або стану ендометрію можуть бути подолані шляхом призначення аналогів ГнРГ і проведення контрольованої стимуляції яєчників.
 • Глибокий інфільтративний ендометріоз здійснює негативний вплив на результати ДРТ, включаючи пацієнток з ендометріомами. Крім того, доведено, що після трьох процедур ЕКЗ-ІКСІ показники клінічної вагітності не поліпшуються і слід розглядати можливість проведення хірургічного лікування.
 • Стадія III-IV захворювання чітко корелює з погіршенням результатів ЕКЗ. Знижений рівень фертилізації при ендометріозі I і II стадії може бути пов’язаний з субфертильністю цих жінок, внаслідок викликаного захворюванням мікрооточення очеревини.
 • Жінки з ендометріозом на пізній стадії, які раніше вже піддалися оперативному лікуванню, гірше відповідають на гонадотропіни, ніж жінки з трубним фактором безпліддя. Однак рівні імплантації, вагітності та показники пологів у них схожі, що дозволяє припустити, що якість ембріона і рецептивність ендометрію не змінюється, незважаючи на зниження оваріального резерву в жінок із ендометріозом.
 • Пацієнткиіззв’язаним з ендометріозом безпліддям мають подібні показники вагітності та рівні народжуваності порівняно з такими жінок контрольної групи з трубнимфактором при застосуванні процедур ЕКЗ / ІКСІ. Виняток складають жінки з ендометріомами, у яких успіх процедур може бути нижчим у порівнянні з пацієнтками з різними стадіями перитонеального ендометріозу і з трубним безпліддям. З іншого боку є дані, що у жінок з ендометріомами, у яких наступила вагітність за допомогою ЕКЗ немає значного підвищення ризику акушерських ускладнень.

Вплив ДРТ на ендометріоз

Оскільки ендометріоз є естроген-залежним захворюванням, виникає занепокоєння про можлие підвищення ризику рецидиву, пов’язаного з повторними процедурами гіперстимуляції яєчників. Однак результати декількох досліджень показали, що ЕКЗ не підвищує ризик прогресування симптомів, пов’язаних з ендометріозом.

Висновок

 • Найбільшефективним лікуванням безпліддя на тлі ендометріозу є раннє використання процедур ЕКЗ з попередніми лікуванням, коли це необхідно.
 • РізніДРТ дозволяють подолати більшу частину пов’язаних з ендометріозом механізмів безпліддя і досягти вагітності, за винятком впливу на якість ооцита / ембріона.
 • Розглядаючихірургічне лікування перед ДРТ, важливо зважити всі за і проти, адже, дане втручання зменшує оваріальний, а отже, і овуляторний резерв яєчників.
 • Принеобхідності хірургічного лікування важливим є те, щоб знижена в післяопераційному періоді реакція яєчників на стимуляцію суперовуляції не призвела до погіршеннярезультатів ЕКЗ.

 

Меню