PICSI

PICSI (від англ. PICSI — Petri Dish ICSI,чашка Петрі для ІКСІ), — це допоміжний метод відбору сперматозоїдів для проведення ІКСІ. Особливість чашки полягає у тому, що вона покрита тонким шаром гіалуронової кислоти. Сперматозоїди поміщають у дану чашку і ті, котрі зв’язались з гіалуроновою кислотою, є фізіологічно нормальними. Суть методу полягає у здатності сперматозоїдів прикріплятись до гіалуронату.

 Гіалуронова кислота — основний компонент кумулюсного комплексу, що оточує яйцеклітину. Завдяки специфічним рецепторам, що знаходяться на голівці сперматозоїдів, зрілі сперматозоїди з низьким рівнем ДНК-фрагментації та нормальним рівнем анеуплоїдії, здатні зв’язуватись з гіалуроновою кислотою. Таким чином, PISCI дозволяє забезпечити швидку оцінку ступеня зрілості та структурної цілісності сперматозоїдів, а також визначити відповідність між морфологією та здатністю до запліднення яйцеклітини.

 Даний метод ґрунтується, безпосередньо, на природній здатності сперматозоїдів зв’язуватись з компонентом мікрооточення яйцеклітин — гіалуроновою кислотою.

 

Гіалуронова кислота — це гетерополісахарид, який входить до складу позаклітинного матриксу клітин кумулюсу, що оточують яйцеклітини. Для того, щоб сперматозоїд проник та запліднив яйцеклітину, природно, він за допомогою рецепторів мембрани повинен зв’язатись з гіалуроновою кислотою. Тільки зрілі, біохімічно компетентні сперматозоїди мають цю властивість. Науковими дослідженнями доведено, що сперматозоїди, зв’язані з гіалуроновою кислотою in vitro, мають кращу морфологію, статистично менше хромосомних аномалій (мутацій, анеуплоїдій) і вищий показник цілісності ДНК.

Отож, метою селекції сперматозоїдівметодом PISCIє відбір найбільш зрілих та якісних сперматозоїдів, оскільки саме неякісна сперма неодноразово стає причиною невдалих спроб ЕКЗ. Важливо розуміти, що умови, за яких обраний таким методом та введений в цитоплазму яйцеклітини сперматозоїд, буде найбільш близьким до природного репродуктивного процесу. Коли ембріологи вибирають сперматозоїди з використанням тільки візуального спостереження, такі дефекти як хромосомні мутації або пошкодження ДНК, незрілі сперматозоїди не можуть бути виявлені. Тому якщо є підозра на хромосомні анеуплоїдії або встановлено високий ступінь ДНК фрагментації рекомендується метод  PICSI.

Під час ICSI сперматозоїди вибираються для ін’єкцій на основі їх форми (морфології) і рухливості. Однак, це візуальний підхід, і він не обов’язково відображає функціональність сперми і її здатність до запліднення яйцеклітини. PICSI — це свого роду різновид ICSI, що забезпечує функціональне тестування для сперми, щоб допомогти ембріологу.

PICSI може бути особливо корисно для чоловіків з:

♦ попередніми невдалими спробами ЕКЗ;
♦ слабким розвитком ембріона в попередніх спробах ДРT;
♦ порушеною морфологію сперматозоїдів;
♦ порушеною рухливістю сперматозоїдів;
♦ спермою, отриманою методом ТESA або MESA;
♦ спермою, яка була кріоконсервованою;
♦ високим ступенем ДНК- фрагментації сперматозоїдів.

Меню